Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aureate
aureate
[ɔ':riit]
tính từ
vàng ánh, màu vàng
rực rỡ, chói lọi


/ɔ':riit/

tính từ
vàng ánh, màu vàng
rực rỡ, chói lọi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "aureate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.