Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
atypical
atypical
[ə'tipikəl]
tính từ
không đúng kiểu, không điển hìnhkhông điển hình

/ə'tipikəl/

tính từ
không đúng kiểu, không điển hình

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.