Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
attune
attune
[ə'tju:n]
ngoại động từ
làm cho hoà hợp
làm cho hợp âm, hoà dây (đàn); lên dây (đàn)


/ə'tju:n/

ngoại động từ
làm cho hoà hợp
làm cho hợp âm, hoà dây (đàn); lên dây (đàn)

Related search result for "attune"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.