Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
attemper
attemper
[ə'tempə]
ngoại động từ
làm bớt, làm dịu
attemper to làm cho hợp với
thay đổi nhiệt độ của
tôi (kim loại)


/ə'tempə/

ngoại động từ
làm bớt, làm dịu
attemper to làm cho hợp với
thay đổi nhiệt độ của
tôi (kim loại)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.