Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
atmospheric pressure


    Chuyên ngành kỹ thuật
áp suất khí quyển
áp suất không khí
    Lĩnh vực: xây dựng
áp lực khí trời


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.