Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
astrolabe

astrolabe
['æstrouleib]
danh từ
dụng cụ đo độ cao thiên thể thời xưa


/'æstrouleid/

danh từ
cái đo độ cao thiên thể (ngày xưa)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.