Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
astringent
astringent
[əs'trindʒənt]
tính từ
(y học) làm se
chặt chẽ, nghiêm khắc, khắc khổ
danh từ
(y học) chất làm se


/əs'trindʤənt/

tính từ
(y học) làm se
chặt chẽ, nghiêm khắc, khắc khổ

danh từ
(y học) chất làm se

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.