Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arty-and-crafty


/'ɑ:tiən'kra:fti/

tính từ
(đùa cợt) chỉ đẹp thôi chứ không tiện dụng và bền (đồ gỗ) ((cũng) artsy-craftsy)

Related search result for "arty-and-crafty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.