Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
article of faith
article+of+faith
danh từ
điểm cơ bản trong tín ngưỡng tôn giáo của ai; tín điều
một niềm tin vững chắcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.