Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aroid
aroid
['ærɔid]
tính từ
(thực vật học) dòng họ ráy
danh từ
(thực vật học) cây họ ráy


/'ærɔid/

tính từ
(thực vật học) dòng họ ráy

danh từ
(thực vật học) cây họ ráy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "aroid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.