Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arciform
tính từ
dạng cungarciform
['a:si,fɔ:m]
tính từ
dạng cungGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.