Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arched
arched
[ɑ:t∫t]
tính từ
cong, uốn vòng cung, hình vòm
có khung vòm, có khung tò vò, có nhịp cuốn
arched bridge
cầu có nhịp cuốn


/ɑ:tʃt/

tính từ
cong, uốn vòng cung, hình vòm
có khung vòm, có khung tò vò, có nhịp cuốn
arched bridge cầu có nhịp cuốn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "arched"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.