Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arcade

arcade
[ɑ:'keid]
danh từ
đường có mái vòm
(kiến trúc) dãy cuốn


/ɑ:'keid/

danh từ
đường có mái vòm
(kiến trúc) dãy cuốn

Related search result for "arcade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.