Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arboreal
arboreal
[ɑ:'bɔ:riəl]
tính từ
(thuộc) cây
(động vật học) ở trên cây, sống trên cây


/ɑ:'bɔ:riəl/

tính từ
(thuộc) cây
(động vật học) ở trên cây, sống trên cây

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.