Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arbor day

arbor+day
['ɑ:bɔ:'dei]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ngày hội trồng cây mùa xuân


/'ɑ:bɔ:'dei/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), Uc ngày hội trồng cây mùa xuân

Related search result for "arbor day"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.