Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
april-fool-day


/'eiprəl'fu:ldei/

danh từ
(như)[All Fools' Day]

Related search result for "april-fool-day"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.