Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appropriation-in-aid


/ə,proupri'eiʃnin'eid/

danh từ
tiền trợ cấp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.