Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apple-butter
apple-butter
['æpl,bʌtə]
danh từ
nước xốt táo, tương táo


/'æpl,bʌtə/

danh từ
nước xốt táo, tương táo

Related search result for "apple-butter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.