Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appearance

appearance
[ə'piərəns]
danh từ
sự xuất hiện; sự hiện ra; sự ló ra
to make one's appearance
xuất đầu lộ diện; xuất hiện
his first appearance on stage was at the age of three
lần đầu tiên anh ta xuất hiện trên sàn diễn là năm anh ta được ba tuổi
to put in an appearance
đến cho có mặt một lát (ở buổi lễ...)
I know that you don't want to attend their wedding, but you'd better put in an appearance
Tôi biết anh không muốn dự đám cưới họ, nhưng anh nên đến một lát cho có mặt
(pháp lý) sự trình diện, sự ra hầu toà
vẻ bề ngoài; diện mạo; tướng mạo; phong thái
a man of good appearance
người có diện mạo tốt
she gave every appearance of being extremely rich
mọi vẻ bề ngoài của cô ta đều cho thấy là cô ta cực kỳ giàu có
the hospital was like a hotel in appearance
bệnh viện trông có vẻ như một khách sạn
one should not judge by appearances
không nên xét đoán theo bề ngoài
to save (keep up) appearances
giữ thể diện
to all appearances
theo biểu hiện bề ngoài
the victim was to all outward appearances dead
tất cả các biểu hiện bên ngoài cho thấy là nạn nhân đã chết
to assume (put on) the appearance of innocence
làm ra vẻ ngây thơ


/ə'piərəns/

danh từ
sự xuất hiện, sự hiện ra sự ló ra
to make one's first appearance mới xuất đầu lộ diện, mới ra mặt
to put in an appearance có mặt, đến cho có mặt một lát (ở buổi lễ...)
(pháp lý) sự trình diện, sự ra hầu toà
sự xuất bản (sách)
diện mạo, dáng điệu, tướng mạo, phong thái
a man of good appearance người có diện mạo tốt
bề ngoài, thể diện
one should not judge by appearances không nên xét đoán theo bề ngoài
to save (keep up) appearances giữ thể diện
to all appearance theo biểu hiện bề ngoài
to assume (put on) the appearance of innocence làm ra vẻ ngây thơ
ma quỷ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "appearance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.