Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appallingly
appallingly
[ə'pɔ:liηli]
phó từ
làm kinh hoảng, làm kinh sợ, làm kinh hãi, làm thất kinh; kinh khủng
this dress is appallingly dirty
cái áo này bẩn đến phát khiếp


/ə'pɔ:liɳli/

phó từ
làm kinh hoảng, làm kinh sợ, làm kinh hãi, làm thất kinh; kinh khủng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.