Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antiphlogistic
antiphlogistic
[,æntiflou'dʒistik]
tính từ
chống viêm
danh từ
thuốc chống viêm


/'æntiflou'dʤistik/

tính từ
chống viêm

danh từ
thuốc chống viêm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.