Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anticyclonic
anticyclonic
[,æntisai'klɔnik]
tính từ
(thuộc) xoáy nghịch


/'æntisai'klɔnik/

tính từ
(thuộc) xoáy nghịch


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.