Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anti-republican
anti-republican
[,æntiri'pʌblikən]
tính từ
chống chế độ cộng hoà
danh từ
người chống chế độ cộng hoà


/æntiri'pʌblikən/

tính từ
chống chế độ cộng hoà

danh từ
người chống chế độ cộng hoà

Related search result for "anti-republican"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.