Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anti-red-tape


/'ænti,red'teip/

tính từ
chống quan liêu giấy tờ

Related search result for "anti-red-tape"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.