Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anti
giới từ
chống lại
tiền tố
đối lập, chống lại
ngược, trái với
phòng ngừaanti
['ænti]
giới từ
chống lại
they are completely anti the new policies
họ hoàn toàn chống lại các chính sách mới
tiền tố
đối lập, chống lại
anti-personnel
chống người (sát thương)
ngược, trái với
anti-hero
nhân vật phản diện
phòng ngừa
antiseptic
diệt khuẩn, sát trùng
antifreeze
chống đông lạnh, chống đóng băngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.