Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anthropophagi
anthropophagi
[,ænθrə'pɔfəgai]
danh từ số nhiều
những kẻ ăn thịt người


/,ænθrə'pɔfəgai/

danh từ số nhiều
những kẻ ăn thịt người

Related search result for "anthropophagi"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.