Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antalkali
antalkali
[ænt'ælkəlai]
danh từ
(hoá học) chất chống kiềm


/'ænt'ælkəlai/

danh từ
(hoá học) chất chống kiềm

Related search result for "antalkali"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.