Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ankle-joint
ankle-joint
['æηkldʒɔint]
danh từ
(giải phẫu) gân gót


/'æɳkldʤɔint/

danh từ
(giải phẫu) gân gót

Related search result for "ankle-joint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.