Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
animalize
animalize
['æniməlaiz]
Cách viết khác:
animalise
['æniməlaiz]
ngoại động từ
động vật hoá
làm cho có tính thú
hoá thành nhục dục


/'æniməlaiz/ (animalise) /'æniməlaiz/

ngoại động từ
động vật hoá
làm cho có tính thú
hoá thành nhục dục

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "animalize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.