Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anecdotist
anecdotist
['ænikdoutist]
danh từ
người kể chuyện vặt, người kể chuyện giai thoại


/'ænikdoutist/

danh từ
người kể chuyện vặt, người kể chuyện giai thoại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.