Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anarthrous
anarthrous
[ə'nɑ:θrəs]
tính từ
dùng không có mạo từ (ngữ pháp Hy lạp)
(sinh vật học) không có khớp


/ə'nɑ:θrəs/

tính từ
dùng không có mạo từ (ngữ pháp Hy lạp)
(sinh vật học) không có khớp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.