Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
analyses
analyses
[ə'næləsi:z]
số nhiều của analysis


/ə'næləsis/

danh từ, số nhiều analyses
sự phân tích
(vật lý), (hoá học) phép phân tích
qualitative analysis phép phân tích định tính
qualitative analysis phép phân tích định lượng
(toán học) giải tích
in the last analysis phân tích cho đến cùng; rút cục, cuối cùng
under analysis được đem phân tích

Related search result for "analyses"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.