Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anabas

anabas
['ænəbæs]
danh từ
(động vật học) cá rô


/'ænəbæs/

danh từ
(động vật học) cá rô

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "anabas"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.