Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ana
ana
['ɑ:nə]
danh từ
bản sưu tập những câu văn hay, bản sưu tập những lời nói hay
(số nhiều) những giai thoại về một nhân vật, những giai thoại về một địa điểm; những tài liệu in ra về một nhân vật, những tài liệu in ra về một địa điểm


/'ɑ:nə/

danh từ
bản sưu tập những câu văn hay, bản sưu tập những lời nói hay
(số nhiều) những giai thoại về một nhân vật, những giai thoại về một địa điểm; những tài liệu in ra về một nhân vật, những tài liệu in ra về một địa điểm

Related search result for "ana"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.