Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
an cưverb
to live in peace
an_cư lạc_nghiệp to live in peace and work injoy

[an cư]
to live peacefully, to enjoy a peaceful lifeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.