Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amine
amine
['æmain]
danh từ
(hoá học) Amin


/'æmain/

danh từ
(hoá học) Amin

Related search result for "amine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.