Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
american


/ə'merikən/

tính từ
(thuộc) Châu Mỹ; (thuộc) nước Mỹ

danh từ
người Châu Mỹ; người Mỹ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "american"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.