Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ambulance-chaser




ambulance-chaser
['æmbjuləns,s∫eizə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) luật sư chuyên xúi giục người bị nạn xe cộ làm đơn kiện đòi bồi thường


/'æmbjuləns,sʃeizə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) luật sư chuyên xúi giục người bị nạn xe cộ làm đơn kiện đòi bồi thường

Related search result for "ambulance-chaser"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.