Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amaranthine
amaranthine
[,æmə'rænθain]
tính từ
(thực vật học) đỏ tía
(thơ ca) bất diệt, bất tử


/,æmə'rænθain/

tính từ
(thực vật học) đỏ tía
(thơ ca) bất diệt, bất tử


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.