Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
although
although
[ɔ:l'ðou]
liên từ
dẫu cho, mặc dù
although he had only entered the contest for fun, he won first prize
mặc dù tham gia cuộc thi cho vui thôi, nhưng anh ấy đã đoạt giải nhất
vậy mà, tuy, nhưng
he said they were married, although I'm sure they aren't
ông ấy nói là họ đã cưới nhau, nhưng tôi chắc là họ chưa


/ɔ:l'ðou/

liên từ
dẫu cho, mặc dù


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.