Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air war
air+war
['eəwɔ:]
danh từ
chiến tranh bằng không quân


/'eəwɔ:/

danh từ
chiến tranh bằng không quân

Related search result for "air war"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.