Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air mail


/'eəmeil/ (air_post) /'eəpoust/

danh từ
bưu phẩm gửi bằng máy bay, thư gửi bằng máy bay


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.