Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air duct


    Chuyên ngành kỹ thuật
ống dẫn gió
ống dẫn khí
ống dẫn không khí
ống gió
ống thông gió
ống thông hơi
    Lĩnh vực: xây dựng
ống không khí


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.