Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air crew


/'eə,kru:/

danh từ
toàn thể người lái và nhân viên trên máy bay

Related search result for "air crew"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.