Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aimless
aimless
['eimlis]
tính từ
không mục đích, vu vơ, bâng quơ


/'eimlis/

tính từ
không mục đích, vu vơ, bâng quơ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "aimless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.