Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
agonistic
agonistic
[,ægə'nistik]
tính từ
(thuộc) cuộc thi đấu điền kinh, (thuộc) đấu võ (ở Hy lạp xưa kia)
có tính chất bút chiến, có tính chất luận chiến
(văn học) không tự nhiên, gò bó


/,ægə'nistik/

tính từ
(thuộc) cuộc thi đấu điền kinh, (thuộc) đấu võ (ở Hy lạp xưa kia)
có tính chất bút chiến, có tính chất luận chiến
(văn học) không tự nhiên, gò bó

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "agonistic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.