Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
agamogenesis
agamogenesis
[,ægəmou'dʒenisis]
tính từ
(sinh vật học) sự sinh sản vô tính


/,ægəmou'dʤenisis/

tính từ, (sinh vật học)
sự sinh sản vô tính
sự sinh sản đơn tính


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.