Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
afterworld
afterworld
['ɑ:ftəwə:ld]
danh từ
cõi âm, thế giới bên kia


/'ɑ:ftəwə:ld/

danh từ
kiếp sau, thế giới bên kia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.