Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
afterglow
afterglow
['ɑ:ftəglou]
danh từ
ánh hồng ban chiều ở chân trời (sau khi mặt trời lặn)(Tech) lưu ảnh, dư huy [TQ], ánh sáng tàn

/'ɑ:ftəglou/

danh từ
ánh hồng ban chiếu (ở chân trời sau khi mặt trời lặn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.