Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adynamic
adynamic
[,ædai'næmik]
tính từ
(y học) mệt lử, kiệt sức


/,ædai'næmik/

tính từ
(y học) mệt lử, kiệt sức

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.